Ydych chi’n cael budd-daliadau neu gredydau treth ar hyn o bryd?

 

Mae rhai budd-daliadau a chredydau treth yn dod i ben ac yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Symud i Gredyd Cynhwysol

Darganfyddwch pryd y gallech gael eich llythyr Hysbysiad Ymfudo.

Eglurhad o Gredyd Cynhwysol

Darganfod mwy am Gredyd Cynhwysol

Pryd mae angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Darganfyddwch pryd y gallech gael eich llythyr Hysbysiad Ymfudo.

Camau y mae angen i chi eu cymryd i symud i Gredyd Cynhwysol

Darganfyddwch sut i baratoi ar gyfer eich cais a sut i wneud cais.

Beth fyddwch chi’n ei gael ar Gredyd Cynhwysol

Dysgwch am eich taliad a diogelwch ariannol.

Cymorth a chyngor annibynnol

Darganfyddwch sut i gael cyngor annibynnol os oes angen.

Darllenwch stori Paul am symud i Gredyd Cynhwysol.

Efallai y bydd symud i Gredyd Cynhwysol yn teimlo fel newid mawr ond mae llawer o bobl eisoes wedi symud.

Felly, beth yw Credyd Cynhwysol? Mae’n daliad misol sengl i helpu gyda’ch costau byw ac mae’n darparu cymorth os ydych yn gweithio ac ar incwm isel neu’n chwilio am waith.

Darganfyddwch fwy am Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys ar gyfer pwy mae a sut y gall eich helpu.

Efallai y bydd symud i Gredyd Cynhwysol yn teimlo fel newid mawr ond peidiwch â phoeni, cewch fwy o wybodaeth ar y wefan hon i’ch helpu i reoli’ch symud.

Mae’r budd-daliadau a’r credydau treth canlynol yn dod i ben ac yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol:

  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)

Cadwch lygad allan am lythyr yn y post gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a fydd yn gofyn i chi symud i Gredyd Cynhwysol. Fe’i gelwir yn ‘Hysbysiad Trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol’ a bydd yn esbonio beth bydd angen i chi ei wneud a phryd. Gallwch ddarganfod pryd mae’n debygol y gofynnir i chi symud i Gredyd Cynhwysol.

Pan fyddwch yn derbyn eich llythyr, mae’n bwysig eich bod yn gwirio’r dyddiad y bydd angen i chi wneud cais gan na fyddwch yn cael eich symud yn awtomatig. Peidiwch â phoeni, bydd eich llythyr yn rhoi cyfarwyddiadau i chi eu dilyn. Yn y cyfamser, gallwch ddechrau paratoi ar gyfer symud i Gredyd Cynhwysol.

Darganfyddwch faint rydych yn debygol o’i gael ar Gredyd Cynhwysol.

Bydd eich budd-daliadau presennol yn dod i ben cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno eich cais am Gredyd Cynhwysol. Ni fyddwch yn gallu dychwelyd i’ch budd-dal presennol unwaith y byddwch wedi gwneud cais. Darganfyddwch am y cymorth a’r cyngor annibynnol sydd ar gael i chi.

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI Direct.